Vi samarbeider gjerne!

Vil du ha en produktomtale, tester vi gjerne ditt produkt og skriver om det.
Vil du ha en konkurranse og blest om ditt produkt, gjør vi gjerne det.

Vil du ha reklame hos oss, så kan du det.

Vi er interessert i å samarbeide med produkter som passer til vår blogg. Produkter som har med renhold, organisering, orden,hus, oppbevaring, lek, kos o.l. å gjøre vil passe veldig bra hos oss!

Kontakt: li-cathr@online.no

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website